זוגיות

מערך זוגיות- אהבה ממבט שני
לבחור זו בזה בפעם השניה לאחר שנים

ט' באב

ט' באב מערך בנושא מקיטוב ושנאה לקירוב