קהילה

כאשר אנחנו בונים קהילה עולות השאלות של "מה" ו"למה?" מה זו קהילה, למה בכלל צריך אותה ומה המשמעות של
להיות שייכת לקהילה. גם כאשר אנחנו חלק מקהילה השאלות הללו עולות מפעם לפעם. מה הקהילה נותנת לנו ומה
אנחנו נותנים לה? במערך שלפנינו באנו לברר את השאלות הללו ולנסות לתת להן מענה.