הוד השרון

הקהילה מעצימה ומעודדת אמהות ישראליות לגלות מעורבות ולהקים קהילות המבוססות על ערכים
יהודיים, השפעה חברתית ונתינה, במקום מגוריהן. חברות הקהילה הארצית עובדות בשיתוף, על מנת
להפיץ את ערכי הקהילה בקרב הסובבים אותן.

 

מובילות הקהילה

בבניה

עדכוני הקהילה

בבניה

רוצה להצטרף אלינו?